Tại ISA Student Advocates, chúng tôi quan tâm đến con em của bạn.

Kinh nghiệm

Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên về các dịch vụ phúc lợi, vận động, an toàn và hỗ trợ học sinh, sinh viên..

Chuyên nghiệp

Hơn 100 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, đa ngôn ngữ có mặt tại tất cả các thành phố lớn ở Úc.

Chuyên môn

Đội ngũ đa dạng có chuyên môn về giảng dạy, tư vấn, tài chính, phiên dịch, lập chính sách và quy định của chính phủ

Toàn Quốc

Liên kết với hơn 250 nhà cung cấp giáo dục trên toàn quốc..

Phúc lợi

Các tiêu chuẩn và thủ tục dựa trên phúc lợi được thiết lập và chứng minh. Người bào chữa cá nhân được phân bổ cho từng học sinh..

Dịch vụ

Thỏa thuận dịch vụ cho phụ huynh và nhà cung cấp giáo dục để đảm bảo các tiêu chuẩn từ dịch vụ của ISA.

Nhiệm vụ chăm sóc

Bảo hiểm chăm sóc nghĩa vụ quốc gia

Công nghệ

Tiếp cận với công nghệ đổi mới và miễn phí dành cho các nhà cung cấp giáo dục tiếp cận trực tiếp để giám sát các sắp xếp phúc lợi và các nguồn lực được tuân thủ..

Ứng dụng Safe Student

ứng dụng miễn phí safe student. Một ứng dụng toàn cầu an toàn tuyệt vời – hỗ trợ khẩn cấp ngay lập tức.