Ứng dụng safe student

Ứng dụng Safe Student độc quyền của ISA kết nối liền mạch người dùng với các dịch vụ khẩn cấp trên toàn cầu và đồng thời thông báo cho tối đa ba địa chỉ liên hệ tự chọn.

Hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu tức thì cho học sinh

Điều quan trọng nhất là khi học sinh quốc tế được cung cấp thông tin chính xác và dễ dàng làm theo hướng dẫn nếu các em phải đối mặt với tình huống khẩn cấp hoặc sự cố nghiêm trọng ở bất kì địa điểm nào trên thế giới. Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, bản thân mỗi người phải có kiến thức và khả năng gọi trực tiếp các dịch vụ khẩn cấp địa phương. Sáng kiến an toàn toàn cầu này sẽ giải quyết vấn đề này cho tất cả mọi người.

Ứng dụng Safe Student sẽ:

  • Kết nối ngay lập tức người dùng với các dịch vụ khẩn cấp TOÀN CẦU
  • Đồng thời thông báo cho tối đa ba địa chỉ liên hệ được chỉ định mà người dùng đã kích hoạt nút khẩn cấp
  • Kết nối với bộ phận hỗ trợ các dịch vụ (nếu cần) có thể được huy động khi chúng tôi biết sự cố đã xảy ra
Tải ứng dụng Safe Student