Liên hệ chúng tôi

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu, 9:00 sáng đến 5:00 chiều (dịch vụ bằng tiếng Trung/tiếng Anh)

Văn phòng quốc gia

Suite 1/Level 1, 108 Bourke Street, Melbourne VIC 3000

Số điện thoại: +61 3 9663 2887

Fax: +61 3 8678 1317

Email: info@studentguardians.com

WeChat: ISAGUARDIANS

24/7 số liên lạc khẩn cấp

Phone: +61 3 9663 2887

Địa chỉ bưu điện

ISA Student Advocates
Suite 1/Level 1, 108 Bourke Street, Melbourne VIC 3000, Australia

Quy trình khiếu nại và phản đối

Khi nhân viên của ISA nhận được khiếu nại liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ do ISA cung cấp, vấn đề sẽ được chuyển đến Văn phòng Quốc gia, cho một nhân viên không phải bên của khiếu nại hoặc tranh chấp.

Khi nhận được thông tin chi tiết, nhân viên tiếp nhận sẽ liên hệ với các bên liên quan đến tranh chấp và cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề không thể được giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được tranh chấp, vấn đề phải được chuyển đến Giám đốc Quốc gia ISA; Giám đốc Quốc gia ISA sẽ xem xét hồ sơ khiếu nại và liên hệ với tất cả các bên, nếu không thể đạt được giải pháp trong vòng 5 ngày, vấn đề sẽ được chuyển đến Giám đốc điều hành ISA. Giám đốc điều hành ISA sẽ xem xét hồ sơ khiếu nại và liên hệ với tất cả các bên. Nếu không thể đạt được giải pháp trong vòng 5 ngày, ISA sẽ chuyển người khiếu nại đến dịch vụ hòa giải chuyên nghiệp.

Chi phí cho việc hòa giải chuyên nghiệp sẽ do mỗi bên trong tranh chấp chịu. Quy trình khiếu nại / khiếu nại nội bộ nêu trên không hạn chế một trong hai bên bắt đầu các thủ tục pháp lý như một phương tiện giải quyết tranh chấp..

Khiếu nại có thể được thực hiện trực tiếp, viết thư hoặc điện thoại cho bất kỳ nhân viên ISA nào hoặc gửi trực tiếp đến nhóm quản lý của chúng tôi tại Trụ sở chính của ISA Điện thoại: +61 3 9663 2887 hoặc Email: info@studentguardians.com