Chi phí

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ dài hạn và ngắn hạn cho học sinh. Thời gian dịch vụ tối đa của chúng tôi là một tháng (4 tuần). Chi phí ở chúng tôi có cấu trúc để cho phép cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng với số chi phí thấp nhất có thể. Chúng tôi thiết lập sẵn một số cách thanh toán tùy chọn để hỗ trợ phụ huynh.

Cách tính phí hàng tháng đơn giản

Sử dụng máy tính này nếu quý vị đã biết mình sẽ yêu cầu dịch vụ trong vòng bao nhiêu tháng

Dịch vụ được yêu cầu ở đâu?

Tháng

Dịch vụ được yêu cầu ở đâu?

Đăng ký ngay

Thời lượng dịch vụ & tính phí

Dùng cách tính này nếu quí vị muốn chúng tôi tính ra số tháng mà quí vị muốn sử dụng dịch vụ, dựa trên tuổi của học sinh và ngày khởi đầu của khóa học.

Ngày tháng năm sinh của học sinh?

 /   / 

Ngày bắt đầu của khóa học

 /   / 

Dịch vụ được yêu cầu ở đâu?

Đăng ký ngay

Hoàn tiền

Trong trường hợp, visa của sinh viên bị từ chối hoặc đơn xin bị rút lại, ISA sẽ hoàn lại tổng số tiền nhận được dưới dạng thanh toán, trừ đi phí xử lí hành chính là $300 (AUD) và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào. Trong trường hợp khóa học bị hoãn lại hoặc sự có mặt chậm trễ và học sinh đủ 18 tuổi tại thời điểm có mặt, tất cả khoản phí nhận được hoàn lại trừ đi phí xử lý hành chính $300(AUD) và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào. Nếu cha/mẹ được cấp visa giám hộ hoặc visa thường trú và nhà cung cấp giáo dục chấp thuận thay đổi các thỏa thuận phúc lợi, ISA sẽ hoàn trả số dư của bất kỳ khoản phí chưa sử dụng nào, trừ đi phí xử lý hành chính là $300(AUD). Trong trường hợp học sinh đến Úc sau đó rút lại hoặc hủy đăng ký với Nhà cung cấp Giáo dục hoặc trở về nhà, vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ khoản phí giám hộ nào đã trả đều sẽ không được hoàn lại. Nếu vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định nhập cư nào dẫn đến việc visa của học sinh bị hủy bỏ hoặc học sinh về nước, số chi phí sẽ không được hoàn lại. Không hoàn lại tiền nếu học sinh có mặt và phụ huynh / đại diện hoặc nhà cung cấp giáo dục thay đổi các thỏa thuận phúc lợi. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sẽ phải chịu phí xử lý $300 (AUD) và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào.

Yêu cầu hoàn lại tiền phải do phụ huynh gửi trực tiếp đến ISA.