Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân được thu thập bởi ISA (Victoria) Pty Ltd (ACN 087 438 819) (“Chúng tôi”) do khách hàng thông thường và khách hàng truy cập sử dụng Ứng dụng Safe Student (“Ứng dụng”) và các trang web của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vì lý do đó, vui lòng đọc kỹ các chi tiết sau đây và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên:

info@studentguardians.com

Luật pháp Úc

Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư (1988), 13 Nguyên tắc Bảo mật của Úc và Đạo luật Thư rác (2003). Thông tin của bạn sẽ không được lưu giữ bên ngoài nước Úc.

Thông tin không được thu thập

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến ​​chính trị hoặc tư cách thành viên, tín ngưỡng tôn giáo hoặc sở thích tình dục, thành viên công đoàn hoặc thông tin sức khỏe hoặc di truyền.

Thông tin thu nhập và mục đích

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn trong quá trình bạn sử dụng Ứng dụng hoặc các trang web của chúng tôi nếu bạn nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào vào trang web hoặc Ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập cookie từ thiết bị của bạn, điều này cho phép chúng tôi biết khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc Ứng dụng cũng như để giúp tùy chỉnh trang web và trải nghiệm Ứng dụng của bạn.

Mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân là cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất có thể trên trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Một số cung cấp thông tin cá nhân là tùy chọn. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi một số loại thông tin cá nhân nhất định, bạn có thể không được hưởng toàn bộ chức năng của Ứng dụng hoặc các trang web.

Tiết lộ

Thông thường, chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành các trang web và Ứng dụng. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cho một bên thứ ba không liên quan khi có sự đồng ý của bạn.

Truy cập và sửa chữa

Các Nguyên tắc Bảo mật của Úc theo Đạo luật Quyền riêng tư của Úc 1998 (Cth) cho phép bạn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn trong một số trường hợp nhất định. Nếu bạn muốn có được quyền truy cập như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết nêu trên.

An ninh

Chúng tôi có các quy trình để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mã hóa tất cả dữ liệu khi dữ liệu được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các giới hạn về quyền truy cập thông tin cá nhân trong tổ chức của chúng tôi.

Sự thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi các chính sách này bất kỳ lúc nào, với hiệu lực ngay lập tức sau khi các thay đổi được công bố trên trang web của chúng tôi.